Obsah licence zakoupené klientem

Součástí licence, která je instalována buď na vlastní server kupujícího nebo hostovaný server u poskytovatele serverového hostingu jsou tyto náležitosti:

 • aplikace nainstalována na serveru
 • 10 x přístupové právo do systému v roli řešitele
 • neomezený počet přístupových práv v roli zadávajícího
 • analýza procesů firmy k efektivnímu nasazení systému ve smluvním hodinovém rozsahu
 • instalace naší firmou ve smluvním hodinovém rozsahu
 • testování naší firmou ve smluvním hodinovém rozsahu
 • zaškolení zaměstnanců kupujícího naší firmou ve smluvním hodinovém rozsahu
 • vzdálená podpora pro klienta formou požadavků v systému Helpdesk v neomezeném rozsahu v době jeden týden po instalaci
 • vzdálená podpora pro klienta formou požadavků v systému Helpdesk v rozsahu 10 požadavků / měsíc v době 3 měsíce po uplynutí prvního týdne po instalaci

Co není obsahem licence

Zde jsou informace o položkách, které nejsou základním obsahem licence, ale lze je dokoupit:

 • vzdálená podpora: +1 požadavek do Helpdesku nad rámec základního počtu v obsahu licence
 • podpora na místě: 1 hodina u zákazníka + cestovné
 • cestovné
 • neomezený počet řešitelů: + 85% ceny licence
 • maintenance: veškeré updaty vydané výrobcem v průběhu platby maintenance. V rámci maintenance také pět požadavků měsíčně zdarma do našeho Helpdesku. V případě, že je maintenance zaplacen již při koupi, tak se případné požadavky zdarma sčítají. Nutno zaplatit na rok dopředu. Výrobce garantuje minimálně jeden update ročně. Cena 15% z běžné ceny licence. V případě, že bude zaplacen maintenance na více než jeden rok cena za každý jeden rok bude 10% z běžné ceny licence.
ha-vel family s.r.o.