Ve školství

skolstvi

Proč:

Škola má desítky zaměstnanců a až stovky, či tisíce studentů. Požadavky studentů na změnu hesla, vytvoření uživatelského účtu, stížnosti na nefunkční WC, zbytečné dotazy studentů zahlcující studijní oddělení a další připomínky se kupí. Připomínky učitelů čekají na porady, kdy se jich nestihne polovina probrat nebo se velká část zapomene.

Efekt:

Požadavky jsou evidovány v Helpdesku dle příslušných kategorií, řešení začíná bezodkladně, není třeba se navzájem vyhledávat ve velké budově školy, podpora IT oddělení je možná vzdáleně bez nutnosti návštěv studentů a zaměstnanců, plynule se buduje znalostní databáze pro řešení opakujících se požadavků.

Získaná hodnota:

Přehled nad řešením všech požadavků, snadné vyhodnocení problémových studentů, rychlé jednání v případě nutných oprav.

Pro podporu zaměstnanců

skolstvi

Proč:

Firmě se daří, roste, přijímáte nové zaměstnance, vymýšlíte způsoby jak si dobrého zaměstnance udržet. Je to mnohdy těžší než jej pro firmu získat. Vložili jste do něj své úsilí, know-how, trpělivost. Nechcete, aby Vaše úsilí nakonec využili někde jinde.

Efekt:

Zaměstnanec má možnost efektivně a rychle zažádat o podporu při eliminaci pracovní překážky, práce se mu nekupí, nemusí čelit zvyšující se míře stresu. Pracuje s vědomím, že se má se svými problémy kam obrátit.

Získaná hodnota:

Svou práci vykonává zaměstnanec lépe, vám přináší více efektivní práce, tedy zisku. Nemusíte stále zaškolovat nové zaměstnance, eliminujete tím zbytečné ztráty.

Pro podporu zákazníků

skolstvi

Proč:

Prodej produktů a služeb příjemně stoupá a řady klientů se rozrůstají. Stoupá ale také počet reklamací, potřeba poradit nebo vyřídit stížnost. Udržení klienta je mnohdy obtížnější než jeho získání, a proto je nutné vyřizování těchto, ne vždy příjemných záležitostí, maximálně urychlit a zefektivnit.

Efekt:

Tento nástroj umožní přiřazení jakéhokoli požadavku zodpovědné osobě s ohledem na její časové možnosti. Kompletní historie požadavku zůstává zachována a  je možné vyhodnotit zatížení požadavků v přehledné statistice. Řešení dotazů, reklamací a stížností se stává maximálně efektivním, rychlým a pohodlným.

Získaná hodnota:

Spokojený klient, rychlá pomoc, efektivní práce zaměstnanců.

ha-vel family s.r.o.